GIT

GIT är ett decentraliserat versionshanteringssystem. Det används för att deltagare i ett utvecklingsprojekt ska kunna se och spåra ändringar som genomförts i projektet, samt samarbeta med andra i olika s.k. branches som används för att skapa isolerade versioner för utveckling och testning av ny funktionalitet och design.

Branches kan sedan slås ihop för att skapa en slutgiltig version som kan testas och lanseras.

Med GIT är det väldigt enkelt att se vad som ändrats i kod, när det gjordes och av vem. Det är dessutom ett viktigt verktyg för att säkerställa att alla ändrade filer kan skickas till test- och produtkionsservrar.

Läs mer om GIT hos Wikipedia.

 

Läs hela beskrivningen
Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.