Digital konverteringsanalys

För att skapa bra användarupplevelser och bygga applikationer online som förstärker verksamhetens totala erbjudande så krävs ett gediget förarbete.

Vi på Bravomedia har lång erfarenhet av projekt som alla nått olika grad av framgång. En gemensam nämnare för alla framgångsrika projekt är förståelse för det specifika företaget, dess erbjudande och förutsättningar i form av befintliga system, resurser och målgrupper.

En väl genomförd analys leder till att man på ett välplanerat och långsiktigt vis kan genomföra projekt på IT-sidan som förstärker företagets totala erbjudande och effektiviserar verksamheten.

För att ge oss förutsättningar att lyckas kommer vi att vilja att ni som kund deltar i punkterna nedan markerade med ”Kund” med egen personal som kan svara på frågor rörande företagets arbete med: Affärsplan, Informationsflöden och IT-system, E-handel, Marknadsföring, Produktion, Försäljning och Kundtjänst.

Bravomedias analys består av fyra delmoment som beskrivs i detalj nedan. Var och ett av momenten kan se lite olika ut beroende på företagets förutsättningar och hur det föregående momentet utspelat sig.

Som sista steg i processen kommer Bravomedia att träffa er på nytt för att presentera en rapport som tydligt beskriver hur era förutsättningar ser ut just nu för att dra nytta av webben som en motor i verksamheten – med en tydlig idé angående hur ni kan fortsätta framåt för att uppnå era långsiktiga mål.

Delmomenten

För att tydliggöra vilka verktyg vi avser använda i analysen så beskriver vi här de olika delmomenten som nämnts ovan.

Enkät

Bravomedia skickar en enkät till de personer som är uttagna av er att delta i den Workshop som genomförs som moment 2. Enkätens syfte är att skapa ett underlag och en agenda för denna workshop. Vi vill ha svar inom tre dagar av alla som fått enkäten.

Bravomedia kommer att sammanställa en agenda samt inkluderar också önskemål och information som vi vill att ni kollar upp inför den gemensamma workshopen som vi planerar att genomföra inom 10 dagar efter att enkäten skickats ut.

Workshop

Detta är ett fysiskt möte hos kunden. Bravomedia kommer att leda denna workshop i enlighet med den agenda som skickats ut minst två dagar innan mötet. I workshopen kommer vi att på olika vis diskutera företagets affärsplan, marknadsföringsplan, försäljnings-, kommunikations- och informationskanaler samt befintliga resurser i form av system och personal som har betydelse för era möjligheter att på olika sätt nå ut med er verksamhet online.

Målsättningen är att Bravomedia ska lämna mötet med en tydlig bild av hur ni själva ser på nuläget.

Behovsanalys

Här övergår arbetet till stor del till Bravomedia. I flera delmoment kommer vi att göra research och intervjuer för att skapa oss en tydlig bild av de möjligheter och utmaningar som ni står inför.

Vi inleder med en intern workshop för att avgöra vilka av våra verktyg som vi tror ger oss mest värdefull information. Verktyg som vi har till vårt förfogande i denna fasen är bl.a. ”Value proposition canvas”, ”Cover Story”, ”Service Blueprint”, ”Business model canvas”, Intervjuer med personal och/eller kunder, Workshops m.m.

Rapport

Bravomedia sammanställer och presenterar en lättbegriplig rapport som tydliggör för er hur vi ser på ert nuläge, och vilka aktiviteter och projekt vi föreslår för er framåt för att försäkra er om att företagets värdeerbjudande och strategier tillvaratas på bästa möjliga sätt.

Vad tidigare deltagare sagt om analysen:

Bra plan, bra geomförande, bra tidshållning. Roliga och givande diskussioner!

Öppnade upp för diskussioner utanför det område som jag förväntade mig att analysen skulle handla om, en positiv överraskning!

Mycket bra driv utan stress.

Pris för Digital konverteringsanalys:
29 500 kr

Intresseanmälan Digital Konverteringsanalys

Jag vill gärna att Bravomedia kontaktar mig för att diskutera mer rörande denna tjänst.

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.