Maximera din digitala närvaro och investering med en konverteringsanalys

I en värld som just nu verkar vara i ständig förändring, där nya AI-tjänster poppar upp som svampar ur marken, där automatisering och digitalisering av processer inte längre är ett buzzword, utan ett måste för att inte tappa fart så håller du, som ägare eller del av ledningsgruppen, säkert med om att det blir allt svårare att fatta rätt beslut kring din verksamhets digitalisering? Till intresseanmälan.

Hur skapar ni i dagsläget bra användarupplevelser? Vilka applikationer behövs för att förstärka er verksamhets totala erbjudande? Vilka AI-tjänster kan hjälpa er göra livet lättare?

Det är svåra frågor att besvara och kräver ett gediget förarbete. Och det är precis här vi på Bravomedia kommer in i bilden. Med vårt nya erbjudande Digital Konverteringsanalys får du och din ledningsgrupp verktygen som krävs för att fatta rätt beslut.

En väl genomförd analys leder till att man på ett välplanerat och långsiktigt vis kan genomföra projekt på IT-sidan som förstärker företagets totala erbjudande och effektiviserar verksamheten.

Bravomedia har lång erfarenhet av projekt som nått olika grad av framgång. En gemensam nämnare för alla framgångsrika projekt är en stor förståelse för det specifika företaget, dess erbjudande och förutsättningar i form av befintliga system, resurser och målgrupper.

För att ge oss förutsättningar att lyckas med denna gemensamma process så kommer vi att vilja att ni som kund deltar i punkterna nedan markerade med ”Kund” med egen personal som kan svara på frågor rörande företagets arbete med: Affärsplan, Informationsflöden och IT-system, E-handel, Marknadsföring, Produktion, Försäljning och Kundtjänst.

Bravomedias analys består av fyra delmoment som beskrivs i detalj nedan. Var och ett av momenten kan se lite olika ut beroende på företagets förutsättningar och hur det föregående momentet utspelat sig.

Du får som sista steg i processen en presentation som tydligt beskriver hur era förutsättningar ser ut just nu och hur ni kan dra nytta av webben som en motor i förbättring och effektivisering av din verksamhet. Bravomedia lämnar dig med en tydlig idé angående hur du kan fortsätta framåt för att uppnå företagets långsiktiga mål.

Vad ingår i en digital konverteringsanalys?

De verktyg vi avser använda i analysen hjälper oss att tillsammans förstå din verksamhet, dess utmaningar och möjligheter. Vidare så kommer vi att involvera hela vår personal i att omvandla denna förståelse om nuläge och drömmar om framtiden för att presentera konkreta vägar dit. Den slutliga rapporten som presenteras visar vilka åtgärder som kan genomföras relativt snabbt för att omedelbart få hjulen i marken och skapa en framåtrörelse som sedan följs upp av mer långsiktiga åtgärder. Du kommer att se helt nya möjligheter och få en tydlig plan för hur din verksamhet kan realisera dem.

Analysens fyra moment är:

Enkät

Bravomedia skickar en enkät till de personer som är uttagna av er att delta i den Workshop som genomförs som moment 2. Enkätens syfte är att skapa ett underlag och en agenda för den workshop som ska genomföras i nästa moment. Vi vill ha svar inom tre dagar av alla som fått enkäten. Ju mer information desto bättre workshop.

Bravomedia kommer att sammanställa en agenda samt inkluderar också önskemål och information som vi vill att ni kollar upp inför den gemensamma workshopen som vi planerar att genomföra inom 10 dagar efter att enkäten skickats ut. Enkäten ger oss förutsättningar att genomföra en riktigt bra workshop i nästa moment.

Workshop

Detta är ett fysiskt möte hos dig. Bravomedia kommer att leda denna workshop i enlighet med en agenda som skickats ut minst två dagar innan mötet. I workshopen kommer vi att på olika vis diskutera företagets affärsplan, marknadsföringsplan, försäljnings-, kommunikations- och informationskanaler samt befintliga resurser i form av system och personal som har betydelse för era möjligheter att på olika sätt nå ut med er verksamhet online.

Huvudsyftet är att Bravomedia ska lämna mötet med en tydlig bild av hur ni själva ser på nuläget. Ni kommer samtidigt att komma till värdefulla insikter om er egna verksamhet.

Behovsanalys

Här överlämnas arbetet till stor del till Bravomedia. I flera delmoment kommer vi att göra research och intervjuer för att skapa oss en tydlig bild av de möjligheter och utmaningar som ditt företag står inför.

Vi inleder med en intern workshop för att avgöra vilka av våra verktyg som vi tror ger oss mest värdefull information. Verktyg som vi har till vårt förfogande i denna fasen är bl.a. ”Value proposition canvas”, ”Cover Story”, ”Service Blueprint”, ”Business model canvas”, Intervjuer med personal och/eller kunder, Workshops m.m.

Rapport

Du får en lättbegriplig rapport som Bravomedia presenterar för att tydliggöra för er hur vi ser på ert nuläge. Även vilka aktiviteter och projekt vi föreslår för er framåt för att försäkra er om att företagets värdeerbjudande och strategier tillvaratas på bästa möjliga sätt. Rapporten innehåller förslag på snabba åtgärder för att snabbt skapa framåtrörelse men även mer långsiktiga förslag som verkligen kan skapa stora värden för er.

Du får via rapporten ett större förtroende för hur du med hjälp av smarta digitala satsningar kan lyfta er verksamhet. Förhoppningsvis kan det också ge dig ett förtroende för oss som leverantör och utgöra en startpunkt för ett längre samarbete tillsammans. Denna analys innebär dock inga som helst förpliktelser, ni kan slänga analysen, ta den vidare med en annan leverantör eller fortsätta ett samarbete med oss. Det är helt upp till er.

En sak vågar vi lova oavsett vad ni väljer. Det är inte många som kan er verksamhet lika bra som Bravomedia efter att vi fått genomföra denna analys.

 

Vad tidigare deltagare sagt om analysen:

”Bra plan, bra genomförande, bra tidshållning. Roliga och givande diskussioner!”

”Öppnade upp för diskussioner utanför det område som jag förväntade mig att analysen skulle handla om, en positiv överraskning!”

”Mycket bra driv utan stress.”

Pris för Digital konverteringsanalys:
29 500 kr

Ersättning för restid och resekostnader tillkommer.

Intresseanmälan


Intresseanmälan Digital Konverteringsanalys

Jag vill gärna att Bravomedia kontaktar mig för att diskutera mer rörande denna tjänst.

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.