Billinge Energi

Billinge Energi


Lokalproducerad el via en lokalproducerad webbplats.

Billinge Energi förser varje dag drygt 50 000 kunder i Skaraborg med el. Det motsvarar cirka 540 GWh om året och gör bolaget till en av de största elleverantörerna i regionen.

Den nya webbplatsen med en modern och resposniv design bygger på plattformen WordPress, och är ett resultat av ett samarbete mellan Bravomedia och kommunikationsbyrån Milk (www.milk.se).

Efter att Milk tagit fram ett nytt grafiskt koncept och en kommunikationsplattform stod Bravomedia för design- och utvecklingsarbete för webbplatsen. Sidans tekniska lösningar innehåller bland annat ett specialbyggt system för att teckna elavtal online.
Milk har även ansvarat för innehållsarbetet och har med hjälp av ett proffsigt bildmaterial lyft fram Billinge Energis lokala förankring på ett tydligt sätt.

Gör gärna ett besök:
www.billingeenergi.se

Billinge Energi