Skövde Gravyr


Bravomedia har tagit fram koncept och gränssnittsdesign till en responsiv webbaserad app för skyltbeställning.

Skövde Gravyr tillverkar graverade skyltar med stora valmöjligheter för deras kunder. För att möta kundernas efterfrågan och förenkla beställningsförfarandet valde man att bygga en webbapplikation.

Bravomedia fick uppgiften att ta fram ett koncept med grafiskt gränssnitt som passar flera enheter. Vi valde ett responsivt upplägg, där designen anpassar sig för bästa upplevelse oavsett om skyltbeställlningen görs från en dator eller via en surfplatta.