SEBO


SEBO:s huvudsakliga uppgift är att arbeta för ett bättre samarbete mellan stenspräckningsbranschen och myndigheter.

Projektet med Svenska spräckentreprenörers branschorganisation, SEBO, inleddes med att vi tog fram en ny logotyp och grafiska profil.
Webbplatsen har fått ett responsivt ramverk som gör att sidornas information utformas olika beroende på vilken enhet som används för att besöka sidan. 
Vi har även gett webbplatsen ett mer seriöst intryck med en enhetlig design utifrån den nya grafiska profilen. Detta var ett av önskemålen från kunden för att tydligare påvisa att SEBO är en organisation att lita på som länken mellan spräckentreprenörer och myndigheter.

SEBO - logotyp

Resultatet av vårt arbete med att ta fram en ny logotyp.


Webbplatsen ligger endast ett stenkast härifrån:
http://www.svenskasebo.se