Nordholms


En informativ och tilltalande företagsbroschyr för att presentera företagets verksamhet och breda kompetens.

Bravomedia har hjälpt Nordholms Industri Installationer med att ta fram koncept och layout till företagets informationsbroschyr. Det kvadratiska formatet tillsammans med ett smart utnyttjande av profilfärgerna gav ett modernt och uppskattat slutresultat.