HP Boendeutveckling

HP Boendeutveckling


HP Boendeutveckling AB har sitt säte i Jönköping och driver fastighetsutveckling av bostadsprojekt i egen regi som huvudsaklig verksamhet.

För att potentiella slutkunder snabbt och enkelt ska få en överbick av tillgängliga bostäder har vi gjort ett särskilt verktyg för att låta HP Boendeutveckling presentera sina fastigheter.
Vi har även utvecklat ett system där HP Boendeutveckling kan låta deras kunder löpande få uppdateringar om projekten på ett lösenordsskyddat område av webbplatsen.