Automotive Components Floby AB


Automotive Components tillverkar komponenter enligt fordonsindustrins högsta standard inom kvalitet, precision och miljöpåverkan.

Automotive Components Floby AB tog vid årsskiftet 2015/2016 över driften av den före detta Volvofabriken i Floby. Precis som vid fabrikens öppnande 1957 tillverkas produkter enligt fordonsindustrins högsta standard inom kvalitet, precision och miljöpåverkan.

När bolaget ville skaffa en representativ webbsida föll valet på Bravomedia.
Vi har utvecklat en modern och responsiv webbplats som administreras via WordPress.

Allt bildmaterial har tagits fram i samarbete med fotografen Sebastian Streith.
Amtek Components Sweden bildkollage


Ratta vidare till webbplatsen här:
http://www.acfloby.se